Kolozsvári Bioklub

Creat 08/12/2011 20:30:31 | Ultima modificare 08/12/2011 20:55:33

Kolozsvári Bioklub

A Kolozsvári Bioklub 1991 májusában alakult, akkor jegyeztük be a Kelet-Közép Európai Regionális Központba Budapesten.

1991-ben a Bioklub támogatásával beindult a Kertbarátok Lapja.

Az egyesület elnökeként, a biokertészet és biogazdálkodás népszerűsítése terén 1991-ben a Kolozsvári Rádióban heti rendszerességgel egy éven keresztül tízperces előadásokat tartottam. A Kertbarátok Lapjában Egészséges kert - egészséges táplálék címen havonta közöltem anyagokat.

1992-ben létrehoztuk a Kertbarátok Egyesületét, ebbe beleolvadt a Bioklub. Az egeysület keretében rendszeresen tartottunk biokertészeti előadásokat. Felvettük a kapcsolatot a magyarországi Biokultúra Egyesülettel, az anyaországi társszervezettel 1991-2000-ben számos közös rendezvényt tartottunk, ugyankkor helyi csoportokat hoztunk létre: 1992-ben Marosvásárhelyen, 1993-ban Szászrégenben és Marosludason.

1994-ben a LAM Alapítvánnyal, 1995-ben a Lam és az Illyés Alapítvány támogatásával Sepsiillyefalván megszerveztük a kiskertészek téli tanfolyamát 30 résztvevővel. Az előadások felét biokertészeti témakörből tartottuk. A képzés keretben két tanulmányi kirándulást szerveztünk: meglátogattuk az Apor-farmot Torján, a csernátoni mezőgazdasági múzeumot és egyéb helyi (székelyföldi) nevezetességeket.

A Kertbarátok Egyesülete számos civil fórumon, kiállításon és vásáron vett részt, ahol a biotermesztést népszerűsítette.

1993-ban a Kertbarátok Lapja beolvadt a zErdélyi Gazdába: eleinte, nevét megőrizve, mellékletként jelent meg, majd átalakult a Kertbarát rovattá, ebben a biológiai kiskert aktuális problémáit tárgyaljuk a mai napig.

1993-ban egy német csoportnak erdélyi „biokörutat" rendeztünk. Viszonzásképp a csoport 1995-ben meghívott Németoszágba, Alterkirchenbe. A látogatás keretében közel 20 biogazdaságot látogattunk meg. A rendezvény egy biotalálkozóval zárult, amelyen a környező országok biocsoportjai is résztvettek. Itt ismertük meg Martin Schütz urat, aki még azévben kéthetes bioképzésre hívott meg Svájcba. A svájci tanfolyamon a napi előadások mellett jözel 25 biofarmot látogattunk meg.

1997-ben csatlakoztunk az újonnan létrejött Bioterra Egyesülethez, velük közösen minden rendezvényükön termékbemutatót tartottunk.

1998-99-ben biokertészeti előadásokat tartottam a Debreceni Agráregyetem keretében. A választott tantárgy 32 óra előadásból és egy tanulmányi kirándulásból állt, a diákok körében nagyon népszerű volt.

2000-ben a Biokultúra Egyesület átalakult, ezután a Sárközy Péter Alapítványhoz a Biokultúráért szervezethez csatlakoztunk, és velük együtt szerveztünk erdélyi körutakat. Csíkszeredéban és Székelyudvarhely mellett létrehoztuk a biocsoportokat.

Külföldi kapcsolatainkra jellemző, hogy az 1991-2000-es időszakban évente egyszer vagy kétszer résztvettünk a Biokultúra Egyesület tudományos rendezvényein. 2000-től napjainkig, hasonlóképp, a Sárközy-emléküléseken szerepelünk.

2008-ban, a Kertbarátok Egyesülete elnökeként, a biokertészet népszerűsítésében kifejtett tevékenységemért elnyertem a Sárközy Péter-emlékplakettet és díjat, ezenkívül a Bioterra Egyesület részéről ismeretterjesztő és népszerűsítő munkásságomért több ízben elismerő oklevélben részesültem.

Dr. T. Veress Éva
a Kolozsvári Bioklub elnöke