Étkezési hagyományok

Étkezési hagyományok, hagyományos ételek Aranyosszéken és Tordán

Nagyhét, húsvét

„Nagypéntek. Egyedi ételféleség Torockón az aszalt ribizli leves, a <cibere>, Firtosváralján a csak sós vízzel gyúrt pogácsa, erről nagypénteket ott -nek nevezték; Sepsiköröspatakon is hagyományos böjtös étel volt; Homoródalmáson zablisztből főzték a tej mellé az ízetlen kocsonyás kásafélét, a -t; a bortermő Szentgerincén a kedvelt leves volt."

Dr. Molnár István: A húsvéti ünnepkör népszokásai az erdélyi unitáriusoknál, http://unitarius.uw.hu/dok/husveti-nepszokasok.htm

 

„A húsvéti előkészületek részét képezi az ünnepi ételek (báránysült, sóskaleves, töltöttkáposzta, kalács) előkészítése."

Keszeg Ferenc: Aranyosszéki húsvét (Részlet a szerző készülő Aranyosszék című honismereti tankönyvéből), www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/KeszegHusvetB5.pdf

 

Vasárnapi ebéd Torockón

„A szombati hetivásáron a férjeikre váró nők mi jó van, s mire telik, egybevásárolják, s már nagyrészt szombaton elkészitik a vasárnapi ebédet, hogy akkor ne kelljen azzal bajlódni, s minél többet lehessenek ritkán látható öveik társaságában. (...) Templomozás után elkezdődik az étkezés, s azzal egybekötött vig élet és dinom-dánom. Ételeik mind nagyon kövérek, a leves maga is, mi az ebédet megnyitja, annyira zsiros, hogy felületét előbb kenyérrel mártják le, s csak azután kerül a kanálra a sor. Az ebédet <zsirban pecsenye> fejezi be, mi zsirban úszó rántott hús. Az ily kövér eledelekre természetesen jó bort kell inni (...)"

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/207.html

 

Lakodalom Torockón

„Minden ünnepeik közt azonban megérdekesebb és legjellemzőbb a toroczkóiak lakadalmi ünnepélye. (...)

Mátkásodáskor már előre meghatározzák a lakadalom idejét, a mi leginkább tavaszon, ritkábban nyáron is tartatik, s rendszerint szombat estvén kezdődve egész szerdáig elhuzódik. Sőt azt pár héttel előbb megelőzi a hirdetési első ünnep, mert első kihirdetés vasárnapján templomozás után az ifjak elmennek ugy a menyasszonyi, mint a vőlegényi házhoz szerencsekivánataiknak kifejezésére, mikor főtt mézes török buzával (kukoricza, tengeri) vendégeltetnek meg; de viszontszolgálat fejében az ifjaknak meg kell törni a lakadalmi vendégséghez szükségelt fűszereket, mikor az egybegyüjtött rézmozsarak csengése-pengése messze elhallszik. A harmadik kihirdetés vasárnapjának estvéjén a menyasszony szülői búcsúvacsorát adnak, melyet tyúkos vacsorának neveznek arról, hogy a meghivott rokonok és vendégek mindenike egy tyúkot és somodit szokott a menyasszonynak vinni. Ezen <ingyen-vacsorának> is nevezett estélyt táncz rekeszti be, mi a vőlegényi háznál - hol a vigság már azt előzött szombat-estén megkezdődött - folytatódik. (...) A pénzért való bormérés (...) az egész lakadalmi ünnepély folyama alatt tart. De az előadottak mind csak előzmények, mert a tulajdonképi lakadalom hétfőn kezdődik, mikor a város egész népe hivatalos. (...)

Az előadottakból látszik, hogy a toroczkóiak lakadalma igen költséges; egy ily lakadalmon elkel rendszerint egy vágómarha, 12 véka tiszta buza-liszt kalácsnak, egyannyi kenyérnek, számtalan majorság, tojás és főzelék s 100-150 veder bor; de a bornak magas ár rendszerint visszaforditja a kiadások egy részét. A nagy tracta magyar eredetű, a bor árának fizettetése azonban Ausztriából magokkal hozott szokás lehet, a mennyiben Magyarországon tudtommal sehol sincsen divatban. Annak kalmári színezetét azonban némileg szépiti azon körülmény, hogy a borból bejövő nyereményből rendszerint egy tehenet vagy lovat szoktak az uj házaspár számára venni."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/208.html


Híres vásáros termékek: a tordai pogácsa és a tordai pecsenye

A Kulinárisvilág.hu szerint „a leghíresebb és talán legkedveltebb mézeskalács a <Tordai pogácsa> volt" - a hagyományos receptet a kiadó honlapján olvashatják.

A tordai pecsenye eredeti receptjének őrzője a 87 éves Jakab Árpád - az Erdély.mán, a Duna TV riportjában ő mutatja be, hogyan készítík ezt a híres ételt.